• Ιατρεία και Ιατρικές Εταιρείες, Υπό το πρίσμα των διατάξεων του Π.Δ. 84/2001, δημοσιευμένο σε Επιστημονική Επετηρίδα Αρμενόπουλου 24 (2003), 389 επομ.
  • Η ποινική ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού για σωματική βλάβη ή ανθρωποκτονία από αμέλεια, δημοσιευμένο σε Ποινική Δικαιοσύνη 2004, 1253.
  • Η ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού, δημοσιευμένο σε Επιθεώρηση Υγείας, Τόμος 15, Τεύχος 89, 7-8/2004.
  • Η ποινική ιατρική ευθύνη μέσα από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, Τάσεις τελευταίας δεκαετίας, σε «Η Ιατρική Ευθύνη στην Πράξη. Νομολογιακές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας», Νομική Βιβλιοθήκη 2010.
  • Στατιστική Παρουσίαση νομολογιακής έρευνας (1998-2009) για την ποινική ιατρική ευθύνη, σε «Η Ιατρική Ευθύνη στην Πράξη. Νομολογιακές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας», Νομική Βιβλιοθήκη 2010.