Ο δικηγόρος Στέφανος Τοπάλης στη Θεσσαλονίκη εξειδικεύεται στο Ιατρικό Δίκαιο. Δείτε ορισμένα από τα θέματα και τις υποθέσεις που αναλαμβάνει:

 • Ιατρική Αμέλεια
 • Ποινική – Αστική Ιατρική Ευθύνη
 • Πειθαρχικό Δίκαιο
 • Ιατρικές Εταιρείες
 • Θέματα ΕΟΠΥΥ και ασφαλιστικών ταμείων
 • Ιατρικός Τουρισμός
 • Ασφάλιση Ιατρικής Ευθύνης
 • Κλινικές
 • Κέντρα Αποκατάστασης
 • Θέματα Νοσοκομείων
 • Εργασιακά – Συνταξιοδοτικά ζητήματα ιατρών και παραϊατρικού προσωπικού
 • Ειδικευόμενοι Ιατροί
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Νοσηλευτές
 • Φαρμακοποιοί
 • Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο
 • Φορολογικές υποθέσεις – ΣΔΟΕ

Αστική Ευθύνη

Η αστική ευθύνη του ιατρού είναι ουσιαστικά η υποχρέωσή του προς αποζημίωση του ασθενούς. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις της όταν ο ιατρός με πράξεις ή παραλείψεις του παραβιάζει διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η υποχρέωση προς αποζημίωση πηγάζει από τρεις (νομικές) αιτίες…

Ποινική Ευθύνη

Ποινική είναι η ευθύνη που υπέχει ένας ιατρός, όταν με πράξεις ή παραλείψεις του παραβιάζει διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόμων. Η ποινική ευθύνη είναι ανεξάρτητη από την αστική, με αποτέλεσμα ένα ιατρικό σφάλμα να μπορεί να επιφέρει τόσο ποινική, όσο και αστική ευθύνη…