Ε
Για ποιες περιπτώσεις με καλύπτει η ασφαλιστική μου κάλυψη;
ΑΗ ασφάλιση κάθε οχήματος, που κυκλοφορεί στην ελληνική επικράτεια, πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτει τις περιπτώσεις που το ασφαλισμένο όχημα εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και προκαλέσει υλικές ζημίες ή σωματική βλάβη σε τρίτο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ασφαλιστική εταιρεία του οδηγού, που ευθύνεται για το ατύχημα, αποζημιώνει τους τρίτους για τις υλικές του ζημίες, την ηθική τους βλάβη και τη σωματική τους βλάβη.Η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει τόσο την περίπτωση που ζημιώθηκε ή τραυματίστηκε ο οδηγός ή επιβάτης του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος, όσο και την περίπτωση που ζημιώθηκε ή τραυματίστηκε επιβάτης του ίδιου του υπεύθυνου για το ατύχημα αυτοκινήτου (δηλαδή αν τραυματίστηκε κάποιος από τους συνεπιβάτες του οδηγού που προκάλεσε το ατύχημα). Η ασφάλιση του αυτοκινήτου για τους κινδύνους αυτούς είναι υποχρεωτική κατά το νόμο. Έπειτα, οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, που καλύπτουν και άλλους κινδύνους, π.χ. κάλυψη κλοπής, φωτιάς, ζημιών του ευθυνόμενου για το ατύχημα αυτοκινήτου (γνωστή ως μικτή ασφάλιση), θραύσης κρυστάλλων και άλλα. Οι καλύψεις αυτές είναι προαιρετικές, και αν τις επιλέξουμε, αυξάνουν το κόστος της ετήσιας ασφάλισής μας.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: