ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Δδικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Διατηρεί γραφείο από το έτος 1979, με εξέχουσα δικηγορική πορεία στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δικηγόρος από το έτος 2000
Μεταπτυχιακός τίτλος Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ

Δικηγόρος από το έτος 2004
Εξειδικευμένος σε θέματα Αστικού και Εμπορικού Δικαίου.

ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΠΠΑ

Δικηγόρος από το έτος 2015
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Διοικητικό και Φορολογικό Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.