Στέφανος Δ.Τοπάλης

– Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

 • Απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
 • Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης (LL.M. Heidelberg) στο Ιατρικό Δίκαιο, με θέμα μεταπτυχιακής διατριβής «Der Anscheisbeweis im Rahmen des arzthaftungsrechtliches Prozesses» («Η εκ πρώτης όψεως απόδειξη στη δίκη της ιατρικής ευθύνης»).
 • Υπ. Διδάκτορας στο Ποινικό Τμήμα της Νομικής Σχολής στο Α.Π.Θ. με θέμα «Η Συναίνεση του ασθενούς και το αξιόποινο της ιατρικής πράξης».
 • Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.
 • Μέλος του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής.
 • Συνεργάτης του Διεπιστημονικού Δικτύου του Α.Π.Θ. «Σύγχρονη Ιατρική Πράξη, Βιοϊατρική και Δίκαιο».
 • Άριστη γνώση της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας και καλή γνώση της γαλλικής και της ρωσικής γλώσσας.
 • Δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το έτος 1999, διορισμένος παρ’ Αρείω Πάγω.
 • Νομικός σύμβουλος ιατρών, ιατρικών εταιρειών, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ανωνύμων εταιρειών.
 • Δικαστική εκπροσώπηση ιατρών και ασθενών σε θέματα ιατρικής αμέλειας (αστικής, ποινικής, πειθαρχικής).
 • Εκπροσώπηση ιατρών σε ευρύτερα ζητήματα ιατρικού δικαίου (ιατρικό απόρρητο, προσωπικά δεδομένα, Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας κ.λπ.), καθώς και άλλων κλάδων του δικαίου (φορολογικά ζητήματα ιατρών, υπηρεσιακή κατάσταση, συνταξιοδοτικά κ.λπ.).
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, στο νομικό και ιατρικό τύπο, μελετών και σχολιασμών δικαστικών αποφάσεων, με επίκεντρο το Ιατρικό (ποινικό – αστικό – εταιρικό) Δίκαιο.
 • Συμμετοχή στη συγγραφή νομικών βιβλίων για το Ιατρικό Δίκαιο.
 • Εκπροσώπηση εμπλεκομένων σε τροχαία ατυχήματα.
topalis