Στέφανος Τοπάλης
& Συνεργάτες
Ιατρικό Δίκαιο

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΠΑΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το δικηγορικό γραφείο του Στέφανου Τοπάλη, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εξειδικεύεται στους τομείς του Ιατρικού Δικαίου και του Δικαίου Τροχαίων Ατυχημάτων. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς λειτουργίας του γραφείου, έχει εκδικαστεί με μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ελλάδα μεγάλο εύρος υποθέσεων αστικού, ποινικού και πειθαρχικού δικαίου.

Συμμετέχει επίσης στην εταιρία GDPRteam (Athens-Thessaloniki), η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών για την προστασία προσωπικών δεδομένων και εναρμόνισης με το νέο Κανονισμό της Ε.Ε., με έμφαση στα προσωπικά δεδομένα υγείας.

Στο γραφείο δραστηριοποιούνται συνολικά 4 έμπειροι και καταξιωμένοι δικηγόροι, οι οποίοι παρέχουν πολύτιμες νομικές συμβουλές σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, ιατρικές εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες, ιατρούς και ασθενείς. Στο πλαίσιο, επίσης, της συνεχούς εξειδίκευσής του, το γραφείο διατηρεί συνεργασίες με πραγματογνώμονες, ιατροδικαστές, ιατρούς, λογιστές και μηχανικούς σε όλη την ελληνική επικράτεια.

GDPR TEAM

Με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και με απόλυτη προτεραιότητα στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων, η GDPR Team προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Η προετοιμασία

 για συμμόρφωση (Compliance) με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η δικαστική προσβολή

 πράξεων επιβολής προστίμων λόγω παραβίασης του Κανονισμού 2016/679.

Η εκπαίδευση

του προσωπικού στα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωσης με τις σχετικές νομικές διατάξεις

Η σύνταξη γνωμοδοτήσεων

για χρήση ενώπιον δικαστικών και ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, αναφορικά με ζητήματα που ανακύπτουν από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η εκπόνηση της εκτίμησης

αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (Risk Assessment), όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 2016/679. Η εκτίμηση προϋποθέτει την ενδελεχή εξέταση του τρόπου λειτουργίας κάθε δομής, την εκτίμηση του κινδύνου προσβολής των προσωπικών δεδομένων (data breach) και την βελτιστοποίηση των τηρούμενων πρακτικών, δεδομένου του πολύ μεγάλου ύψους των προστίμων που προβλέπει ο Κανονισμός 2016/679 σε περιπτώσεις παραβίασης.

Οι πελάτες μας