Δημοσιεύσεις

Ιατρεία και Ιατρικές Εταιρείες

υπό το πρίσμα των διατάξεων του Π.Δ. 84/2001, δημοσιευμένο σε Επιστημονική Επετηρίδα Αρμενόπουλου 24 (2003), 389 επομ.
Περισσότερα

Η ποινική ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού

για σωματική βλάβη ή ανθρωποκτονία από αμέλεια, δημοσιευμένο σε Ποινική Δικαιοσύνη 2004, 1253.
Περισσότερα

Η ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού

δημοσιευμένο σε Επιθεώρηση Υγείας, Τόμος 15, Τεύχος 89, 7-8/2004.
Περισσότερα

Η ποινική ιατρική ευθύνη

μέσα από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.Τάσεις τελευταίας δεκαετίας, σε «Η Ιατρική Ευθύνη στην Πράξη. Νομολογιακές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας», Νομική Βιβλιοθήκη 2010.
Περισσότερα

Στατιστική Παρουσίαση νομολογιακής έρευνας

(1998-2009) για την ποινική ιατρική ευθύνη, σε «Η Ιατρική Ευθύνη στην Πράξη. Νομολογιακές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας», Νομική Βιβλιοθήκη 2010.
Περισσότερα