Βιογραφικό

Στέφανος Τοπάλης
Σπουδές

O Στέφανος Τοπάλης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1973 και φοίτησε στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το έτος 1996. Έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ruperto Carola της Χαιδελβέργης (LL.M. Heidelberg), με αντικείμενο το Ιατρικό Δίκαιο και ειδικότερο θέμα τις «Δικονομικές διευκολύνσεις στις αστικές δίκες ιατρικής ευθύνης» («Der Anscheinsbeweis im Rahmen des arzthaftungsrechtliches Prozesses»), το έτος 1998. Ανέλαβε την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Ποινικό Τμήμα της Νομικής σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα «Η Συναίνεση του ασθενούς και το αξιόποινο της ιατρικής πράξης».

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Ο Στέφανος Δ. Τοπάλης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 1999. Παρέχει υπηρεσίες ως νομικός σύμβουλος νοσηλευτικών ιδρυμάτων, εμπορικών και ιατρικών εταιρειών και ιατρών. Αναλαμβάνει τη δικαστική εκπροσώπηση ιατρών και ασθενών σε θέματα ιατρικής αμέλειας, σε επίπεδο αστικής, ποινικής και πειθαρχικής ευθύνης. Εκπροσωπεί ιατρούς σε ευρύτερα ζητήματα ιατρικού δικαίου (ιατρικές εταιρίες, πειθαρχική ευθύνη, ζητήματα Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ιατρικό απόρρητο, προσωπικά δεδομένα κ.λπ.), καθώς και άλλων κλάδων του δικαίου (φορολογικά ζητήματα ιατρών, υπηρεσιακή κατάσταση, συνταξιοδοτικά κ.λπ.). Αναλαμβάνει τη πλήρη δικαστική εκπροσώπηση εμπλεκομένων σε τροχαία ατυχήματα, σε αστικό επίπεδο διεκδίκησης αποζημίωσης και σε ποινικό επίπεδο. Έχει λάβει πιστοποίηση Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) και είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας GDPRteam (Athens-Thessaloniki), η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών για την προστασία προσωπικών δεδομένων και εναρμόνισης με τον νέο Κανονισμό της Ε.Ε., με έμφαση στα προσωπικά δεδομένα υγείας.

Επιστημονική Δραστηριότητα

Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, μέλος του «Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής» και επιστημονικός συνεργάτης του Διεπιστημονικού Δικτύου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Σύγχρονη Ιατρική Πράξη, Βιοϊατρική και Δίκαιο».
Έχει δημοσιεύσει μελέτες και σχολιασμούς δικαστικών αποφάσεων, με επίκεντρο το Ιατρικό (ποινικό-αστικό-εταιρικό) Δίκαιο, στο νομικό τύπο, και έχει συμμετάσχει στο έργο «Ιατρική Ευθύνη στην Πράξη», Νομική Βιβλιοθήκη, 2010.

Γλώσσες

Γνωρίζει άριστα την αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα και καλά την ρωσική.