Τροχαία Ατυχήματα

Τροχαία Ατυχήματα

Τα τροχαία ατυχήματα είναι ιδιαιτέρως συχνά στη χώρα μας, γεγονός που μας κατατάσσει στις πρώτες θέσεις σε τέτοια συμβάντα σε ευρωπαϊκές χώρες.

Άκρως σημαντικές είναι οι πρώτες στιγμές μετά το ατύχημα, καθώς οι εμπλεκόμενοι οδηγοί όπως και οι επιβάτες, ξαφνιασμένοι από το αιφνίδιο γεγονός, αγνοούν τον κατάλληλο τρόπο αντίδρασης, με δυσμενείς συνέπειες, ενίοτε, στην εξέλιξη της υποθέσεώς τους.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να συνδράμει σε τροχαία ατυχήματα, από την πρώτη κιόλας στιγμή, ούτως ώστε να καθοδηγήσει με ασφάλεια τους εμπλεκόμενους σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Αναλαμβάνει επίσης να διεκδικήσει, εξωδικαστικώς και δικαστικώς, αποζημίωση για τις υλικές ζημίες, την ηθική βλάβη, τις σωματικές βλάβες ή και το θάνατο, που προκλήθηκε σε τροχαίο ατύχημα. Πρωταρχικό μας μέλημα αποτελεί η απόδοση δίκαιης αποζημίωσης στο ζημιωθέντα οδηγό, στους παθόντες ή στους συγγενείς τους.

Αναλαμβάνουμε, περαιτέρω, την υπεράσπιση ή την πολιτική αγωγή ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, ώστε να αποδοθεί αναλόγως η υπαιτιότητα. Στην περίπτωση που το τροχαίο ατύχημα επιφέρει τη σωματική βλάβη και τη βλάβη της υγείας, το γραφείο μας μπορεί να προσφέρει εξειδίκευση σε θέματα αμέλειας.