2310 261300-1

Τροχαία Ατυχήματα

Τα τροχαία ατυχήματα είναι ιδιαιτέρως συχνά στη χώρα μας, γεγονός που μας κατατάσσει στις πρώτες θέσεις σε τέτοια συμβάντα σε ευρωπαϊκές χώρες.

Άκρως σημαντικές είναι οι πρώτες στιγμές μετά το ατύχημα, καθώς οι εμπλεκόμενοι οδηγοί όπως και οι επιβάτες, ξαφνιασμένοι από το αιφνίδιο γεγονός, αγνοούν τον κατάλληλο τρόπο αντίδρασης, με δυσμενείς συνέπειες, ενίοτε, στην εξέλιξη της υποθέσεώς τους.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να συνδράμει σε τροχαία ατυχήματα, από την πρώτη κιόλας στιγμή, ούτως ώστε να καθοδηγήσει με ασφάλεια τους εμπλεκόμενους σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Αναλαμβάνει επίσης να διεκδικήσει, εξωδικαστικώς και δικαστικώς, αποζημίωση για τις υλικές ζημίες, την ηθική βλάβη, τις σωματικές βλάβες ή και το θάνατο, που προκλήθηκε σε τροχαίο ατύχημα. Πρωταρχικό μας μέλημα αποτελεί η απόδοση δίκαιης αποζημίωσης στο ζημιωθέντα οδηγό, στους παθόντες ή στους συγγενείς τους.

Αναλαμβάνουμε, περαιτέρω, την υπεράσπιση ή την πολιτική αγωγή ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, ώστε να αποδοθεί αναλόγως η υπαιτιότητα. Στην περίπτωση που το τροχαίο ατύχημα επιφέρει τη σωματική βλάβη και τη βλάβη της υγείας, το γραφείο μας μπορεί να προσφέρει εξειδίκευση σε θέματα αμέλειας.

Συχνές ερωτήσεις για τα τροχαία ατυχήματα

από το δικηγορικό γραφείο του Στέφανου Τοπάλη στη Θεσσαλονίκη.

Για ποιες περιπτώσεις με καλύπτει η ασφαλιστική μου κάλυψη;

Η ασφάλιση κάθε οχήματος, που κυκλοφορεί στην ελληνική επικράτεια, πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτει τις περιπτώσεις που το ασφαλισμένο όχημα εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και προκαλέσει υλικές ζημίες ή σωματική βλάβη σε τρίτο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ασφαλιστική εταιρεία του οδηγού, που ευθύνεται για το ατύχημα, αποζημιώνει τους τρίτους για τις υλικές του ζημίες, την ηθική τους βλάβη και τη σωματική τους βλάβη.Η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει τόσο την περίπτωση που ζημιώθηκε ή τραυματίστηκε ο οδηγός ή επιβάτης του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος, όσο και την περίπτωση που ζημιώθηκε ή τραυματίστηκε επιβάτης του ίδιου του υπεύθυνου για το ατύχημα αυτοκινήτου (δηλαδή αν τραυματίστηκε κάποιος από τους συνεπιβάτες του οδηγού που προκάλεσε το ατύχημα). Η ασφάλιση του αυτοκινήτου για τους κινδύνους αυτούς είναι υποχρεωτική κατά το νόμο. Έπειτα, οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, που καλύπτουν και άλλους κινδύνους, π.χ. κάλυψη κλοπής, φωτιάς, ζημιών του ευθυνόμενου για το ατύχημα αυτοκινήτου (γνωστή ως μικτή ασφάλιση), θραύσης κρυστάλλων και άλλα. Οι καλύψεις αυτές είναι προαιρετικές, και αν τις επιλέξουμε, αυξάνουν το κόστος της ετήσιας ασφάλισής μας.

Τι συμβαίνει όταν εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα ανασφάλιστο όχημα;

Στην περίπτωση που το ευθυνόμενο, για το τροχαίο, όχημα είναι ανασφάλιστο, είτε επειδή ο οδηγός αμέλησε να το ασφαλίσει είτε επειδή έκλεισε η ασφαλιστική του εταιρεία, τότε η ζημία καλύπτεται από ένα δημόσιο πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το «Επικουρικό Κεφάλαιο». Το «Επικουρικό Κεφάλαιο» καλύπτει τις υποχρεωτικές καλύψεις, δηλαδή τις υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες τρίτων (και αυτές με κάποιους περιορισμούς), και όχι τις προαιρετικές, όπως η κλοπή.
Σε περίπτωση που είστε ο ανασφάλιστος οδηγός: Αν εσείς ευθύνεστε για το ατύχημα, το «Επικουρικό Κεφάλαιο», αφού αποζημιώσει τους τρίτους, θα στραφεί αναγωγικά κατά του οδηγού και του κατόχου του αυτοκινήτου, δηλαδή εναντίον σας, και θα ζητήσει το χρηματικό ποσό, που κατέβαλε ως αποζημίωση στους τρίτους. Αν, όμως, το όχημά σας ήταν ασφαλισμένο σε ασφαλιστική εταιρεία, η οποία έκλεισε, αλλά δεν έχει περάσει ένας μήνας από κλείσιμο της εταιρείας και μέχρι το ατύχημα, τότε το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν δικαιούται να στραφεί εναντίον σας, δηλαδή κατά του ανασφάλιστου οδηγού. Επίσης, το γεγονός ότι το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα ήταν ανασφάλιστο δεν σημαίνει, άνευ ετέρου, ότι ευθύνονταν για το ατύχημα. Αν για το ατύχημα ευθύνεται ο ασφαλισμένος οδηγός, εξ ολοκλήρου ή κατά ένα ποσοστό (στην περίπτωση της συνυπαιτιότητας των δύο οδηγών), τότε ο ανασφάλιστος αποζημιώνεται κανονικά από την ασφαλιστική εταιρεία του ασφαλισμένου οδηγού. Για τις περαιτέρω κυρώσεις, που μπορεί να έχετε, ως ανασφάλιστος οδηγός, για παράδειγμα πρόστιμο, επικοινωνήστε μαζί μας, διότι οι σχετικοί νόμοι τροποποιούνται συχνά.

Ποιες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες δεν ισχύει η ασφάλειά μου; Έλλειψη διπλώματος, παρέλευση ισχύος του διπλώματος, μέθη

Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια υπάρχουν ρήτρες απαλλαγής των ασφαλιστικών εταιρειών από την υποχρέωσή τους να αποζημιώσουν, στις εξής περιπτώσεις:
• Όταν ο οδηγός στερείται πλήρως άδειας οδηγήσεως
• Όταν έχει παρέλθει η διάρκεια ισχύος της άδειας οδηγήσεως ή της ανανέωσης αυτής. Κάθε άδεια οδηγήσεως έχει αρχικά, διάρκεια ισχύος μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του οδηγού. Στη συνέχεια, απαιτείται ανανέωση της ισχύος της, με τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, η οποία έχει ισχύ για τρία χρόνια.
• Όταν ο οδηγός ευρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών. Τα ισχύοντα σήμερα όρια για τα επιτρεπόμενα επίπεδα αλκοόλης στο αίμα, έχουν ως εξής:
– 0,25% για οδήγηση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου
– 0,10% για οδήγηση μοτοσυκλέτας
– 0% για οδήγηση επαγγελματικού οχήματος
Η ρήτρα απαλλαγής δεν συνεπάγεται, όμως, ότι η ασφαλιστική εταιρεία του εμπλεκόμενου οδηγού δεν υποχρεούται να δώσει αποζημίωση στους τρίτους. Αντιθέτως, η υποχρέωσή της αυτή διατηρείται στο ακέραιο. Για αυτό, είναι απολύτως αναγκαίο να κληθεί η Τροχαία, η οποία θα διενεργήσει αλκοτέστ και θα καταγράψει το παράπτωμα του άλλου οδηγού. Έπειτα, θα δοθεί κανονικά η οφειλόμενη αποζημίωση από την ασφαλιστική του εταιρεία. Εφόσον η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώσει τους τρίτους, θα στραφεί αναγωγικά κατά του οδηγού και του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, και θα αναζητήσει τα χρηματικά ποσά, που κατέβαλε ως αποζημίωση στους τρίτους. ΩΣΤΟΣΟ, το γεγονός ότι ο ένας οδηγός δεν έχει δίπλωμα ή είναι μεθυσμένος, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι ευθύνεται για το ατύχημα. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα Δικαστήρια έκριναν ότι ο νηφάλιος ή ο έχων δίπλωμα οδηγός ευθύνεται για το ατύχημα, και ότι η μέθη ή η έλλειψη διπλώματος δεν συνέβαλαν στην πρόσκληση του ατυχήματος.
Ανεξάρτητα από την κατανομή των ευθυνών για την πρόκληση του ατυχήματος, η Τροχαία θα επιβάλει τις κυρώσεις και τα πρόστιμα, που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σε περίπτωση μεγάλου ποσοστού αλκοόλ ή κατανάλωσης ναρκωτικών ουσιών, μπορεί να ενεργοποιηθεί και η αυτόφωρη διαδικασία.

Ποιες είναι οι πρώτες ενέργειές μου μετά από ένα τροχαίο ατύχημα;

Καταρχάς, πρέπει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να αποφύγετε τους διαπληκτισμούς. Έπειτα, θα πρέπει να καλέσετε την ασφαλιστική σας εταιρεία και την Τροχαία. Αν υπάρχουν τραυματισμένοι, καλείτε φυσικά και το ΕΚΑΒ. Μέχρι να έρθει η Τροχαία: 1. Κρατάτε τα στοιχεία από τους αυτόπτες μάρτυρες και επιμένετε να παραμείνουν εκεί μέχρι να έρθει η Τροχαία. Αν παρά ταύτα, κάποιοι επιθυμούν να αποχωρήσουν, γράφετε τα στοιχεία τους και τα δίνετε στην Τροχαία 2. Δεν μετακινείτε τα οχήματα, για να καταγραφεί η τελική τους θέση από την Τροχαία, εκτός αν δημιουργείται κίνδυνος για την κυκλοφορία, οπότε και τα μετακινείτε ώστε να μην προκληθούν εξαιτίας σας άλλα ατυχήματα. 3. Εφόσον έχετε τη δυνατότητα, λαμβάνετε όσο το δυνατόν περισσότερες φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος, με έμφαση στις τελικές θέσεις των οχημάτων μετά τη σύγκρουση, στα επί μέρους σημεία των οχημάτων που ήρθαν σε επαφή, στη σηματοδότηση και στις λοιπές ιδιαιτερότητες του οδοστρώματος στο σημείο της σύγκρουσης 4. Ειδοποιείτε τους υπόλοιπους οδηγούς ότι έχει γίνει ατύχημα, είτε με σήμα με ένα φακό είτε με τοποθέτηση τρίγωνου είτε με οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο.
Αφού έρθει η Τροχαία, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τραυματισμοί, οι αστυνομικοί θα συντάξουν ένα απλό Δελτίο Συμβάντος με ελάχιστες πληροφορίες. Το πιθανότερο είναι ότι θα φανούν απρόθυμοι να καταγράψουν επιπλέον στοιχεία. Εσείς, όμως, θα επιμείνετε να καταγραφεί ότι θεωρήσετε σημαντικό, όπως τα στοιχεία των αυτόπτων μαρτύρων, οι πινακίδες σήμανσης, τυχόν σηματοδότες που δεν λειτουργούν, τυχόν δέντρα που κρύβουν τις πινακίδες σήμανσης (π.χ. το STOP), τυχόν παρκαρισμένα αυτοκίνητα που περιορίζουν την ορατότητα κ.τ.λ. Αν υπάρχουν τραυματισμοί, η Τροχαία συντάσσει έκθεση αυτοψίας, ενώ δημιουργεί και δικογραφία, με σχεδιάγραμμα από τον τόπο του ατυχήματος, καταθέσεις από τους μάρτυρες και από τους εμπλεκόμενους. Πρέπει να δηλώσετε άμεσα στην Τροχαία τους τραυματισμούς είτε του οδηγού είτε των επιβαινόντων στο όχημα. Μπορεί ακόμα να μην αντιληφθείτε τον τραυματισμό αμέσως μετά το ατύχημα, αντίθετα ο τραυματισμός να γίνει αντιληπτός τις επόμενες μέρες, για παράδειγμα τις επόμενες μέρες μετά το ατύχημα αισθάνεστε έντονο πόνο στον αυχένα, ενώ τη στιγμή του ατυχήματος δεν το είχατε αντιληφθεί. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οπωσδήποτε να προσέλθετε στο Αστυνομικό τμήμα και να δηλώσετε τον τραυματισμό σας, ώστε να καταχωρηθεί η δήλωσή σας αυτή και να προστεθεί στη δικογραφία.

Η τροχαία και η ασφαλιστική σας θα σας ζητήσουν να υπογράψετε δηλώσεις και έγγραφα στον τόπο του ατυχήματος. Θα πρέπει να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί με τα έγγραφα, που υπογράφετε. Ενώ, θα πρέπει να λαμβάνετε και αντίγραφα όλων των εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση μη βιαστείτε να αποφασίσετε αν επιθυμείτε ή όχι την ποινική δίωξη του άλλου οδηγού για την πρόκληση σωματικής βλάβης σε εσάς ή άλλους εμπλεκόμενους, των οποίων έχετε την ευθύνη, όπως ανήλικα τέκνα. Σκόπιμο είναι να δηλώσει κανείς ότι επιθυμεί την ποινική δίωξη, ώστε να συνταχθεί δικογραφία, διότι είναι εφικτή, ανά πάσα στιγμή, η ανάκληση της δήλωσης αυτής και η απαλλαγή του άλλου οδηγού. Αν, όμως, δηλωθεί η επιθυμία να απέχει η Τροχαία από την ποινική δίωξη, τότε η δήλωση αυτή δεν μπορεί να αλλάξει.

Τι θα συμβεί μετά από τροχαίο ατύχημα, στο οποίο προκλήθηκαν τραυματισμοί;

Εάν στο τροχαίο ατύχημα προκλήθηκαν τραυματισμοί, η Τροχαία θα συντάξει δικογραφία, στην οποία θα περιλαμβάνεται δήλωση του αστυνομικού υπηρεσίας, που πήγε στον τόπο του ατυχήματος και σχεδιάγραμμα. Επίσης, θα καλέσει όλους του εμπλεκόμενους και τους μάρτυρες να προσέλθουν τις επόμενες ημέρες στο Αστυνομικό τμήμα και να δώσουν κατάθεση. Πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί για το τι θα καταθέσουμε στην αστυνομία και να αναζητήσουμε προηγουμένως καθοδήγηση, καθώς οι καταθέσεις αυτές χρησιμοποιούνται στη δικαστική διαμάχη.
Η ευθύνη του υπαίτιου οδηγού είναι διπλή, αστική και ποινική. Η αστική ευθύνη αντιστοιχεί στην υποχρέωση του να αποζημιώσει (μέσω της ασφαλιστική του εταιρείας) τις υλικές ζημίες των τρίτων (ζημία αυτοκινήτου κ.ά.) και τις σωματικές βλάβες των τρίτων. Τρίτοι δεν είναι μόνο ο οδηγός και οι επιβάτες του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος, αλλά και οι επιβάτες του ίδιου του υπαίτιου αυτοκινήτου. Στα κονδύλια αποζημίωσης περιλαμβάνονται όχι μόνο ιατρικά και λοιπά έξοδα του τραυματισμένου (ιατροί, φάρμακα, αποκλειστική νοσοκόμα κ.τ.λ.), αλλά και διαφυγόντα κέρδη του (απώλεια μισθών κ.λπ.) όπως επίσης και η ηθική του βλάβη.
Ο υπαίτιος οδηγός έχει, ωστόσο, και ποινική ευθύνη για τραυματισμούς τρίτων (είτε επέβαιναν στο άλλο εμπλεκόμενο όχημα είτε στο δικό του όχημα). Όσοι έχουν τραυματιστεί, θα κληθούν από την τροχαία σε κατάθεση και θα ερωτηθούν αν επιθυμούν την ποινική δίωξη αυτού που τους προκάλεσε τον τραυματισμό. Η απάντηση στην ερώτηση αυτή έχει σημαντικές συνέπειες. Σκόπιμο είναι να δηλώσει κανείς ότι επιθυμεί την ποινική δίωξη, ώστε να συνταχθεί δικογραφία, διότι είναι εφικτή, ανά πάσα στιγμή, η ανάκληση της δήλωσης αυτής και η απαλλαγή του άλλου οδηγού. Αν, όμως, δηλωθεί η επιθυμία να απέχει η Τροχαία από την ποινική δίωξη, τότε η δήλωση αυτή δεν μπορεί να αλλάξει.
Είναι δυνατό να αποδοθούν ποινικές κατηγορίες στον υπαίτιο οδηγό, ακόμα και αν οι τραυματισμένοι δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την ποινική του δίωξη (σε επαγγελματίες οδηγούς ή όταν πρόκειται για θανατηφόρο ατύχημα). Στην περίπτωση αυτή, ο υπαίτιος οδηγός θα παραπεμφθεί στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου, κατόπιν κλήσης από τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τι ισχύει για τα θανατηφόρα ατυχήματα; Τι ευθύνη έχω αν προκάλεσα θανατηφόρο ατύχημα; Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση από ένα θανατηφόρο ατύχημα;

Σε θανατηφόρο ατύχημα υφίσταται δικαίωμα αποζημίωσης των συγγενών και οικείων του θύματος από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οδηγού. Στους δικαιούχους αποζημίωσης συγκαταλέγεται μία ευρεία γκάμα προσώπων, ακόμη και μη συγγενικά συνδεόμενων. Πέραν των λοιπών κονδυλίων αποζημίωσης, οι συγγενείς και οικείοι δικαιούνται αποζημίωση λόγω της ψυχικής οδύνης που βιώνουν από την απώλεια του συγγενικού τους προσώπου. Επιπλέον, θα ασκηθεί αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη κατά του υπαιτίου του ατυχήματος, ανεξάρτητα δηλαδή από την επιθυμία των συγγενών και οικείων. Οι τελευταίοι έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής και να συμμετέχουν στην ποινική δίκη, με συνήγορο. Τόσο στην ποινική όσο και στην αστική δίκη, το κύριο προς απόδειξη ζήτημα είναι ποιος από τους εμπλεκόμενους οδηγούς προκάλεσε το ζημιογόνο ατύχημα, επιδεικνύοντας αντίστοιχα αμελή οδηγική συμπεριφορά. Και ο κατηγορούμενος οδηγός έχει, ασφαλώς, το δικαίωμα να εκπροσωπηθεί από συνήγορο και να παρουσιάσει όλα του τα επιχειρήματα, με σκοπό την απαλλαγή του.