Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα

    Με την συμπλήρωση των πεδίων της ανωτέρω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας παρέχω την συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χορήγησα με σκοπό την επικοινωνία με το Δικηγορικό Γραφείο Στέφανου Τοπάλη & Συνεργατών για την παροχή νομικών υπηρεσιών.

    Έλαβα γνώση ότι το ελεύθερο πεδίο μηνύματος της ανωτέρω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας δεν ενδείκνυται για την χορήγηση περαιτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εμού ή τρίτων.


    Ιατρικό Δίκαιο


    Προσωπικά Δεδομένα


    Τροχαία Ατυχήματα