Νέα

Νομολογία

Επιστημονική Εκδήλωση – Προστασία δεδομένων υγείας και ο νέος Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την επεξεργασία τους

Ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθηκής διοργανώνει την  εκδήλωση με θέμα: ” Προστασία δεδομένων υγείας και ο νέος Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την επεξεργασία τους ”  την  Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:00 ...
Read More

Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

Αναρτήθηκε την 20η Φεβρουαρίου 2018 στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τέθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Το σχέδιο παρέμεινε σε διαβούλευση...
Read More

Θάνατος ασφαλισμένου σε τροχαίο ατύχημα- Αποζημίωση (απόφ. 461/2017 ΑΠ)

Ο αντισυμβαλλόμενος στη σύμβαση ασφάλισης ή ο κύριος-κάτοχος του ζημιογόνου αυτοκινήτου, ο οποίος κατά το ατύχημα είναι συνοδηγός και ως συνοδηγός τραυματίζεται ή θανατώνεται, δεν αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρία. Σύμφωνα με πάγια νομολογία...
Read More

Αναίρεση απόφασης λόγω χαμηλής αποζημίωσης για ψυχική οδύνη(απόφ. 211/2017 ΑΠ)

Σύμφωνα με πρόσφατη νομολογία του ΑΠ, είναι δυνατό να αναιρεθεί απόφαση λόγω του ότι η επιδικασθείσα αποζημίωση κρίνεται εξαιρετικά χαμηλή με βάση τα δεδομένα της κοινής πείρας και την κοινή περί δικαίου συνείδηση. Κατά αυτόν...
Read More

Σωματική βλάβη από αμέλεια ιατρού, και όχι από συνήθεις επιπλοκές. Ενοχή ιατρού. (αποφ. 1167/16 ΑΠ)

Δισεκεκτομή-οστεοσύνθεση αυχένα. Αμελής συμπεριφορά του ιατρού κατά τη διαδικασία αφαιρέσεως του μεσοσπονδύλιου δίσκου από το διάστημα Α6-Α7. Ο χειρουργικός τραυματισμός του νωτιαίου μυελού δεν οφείλεται σε διεγχειρητική ατυχή επιπλοκή, η οποία συμβαίνει γενικά σπανίως, αλλά...
Read More

Σημαντική απόφαση! Ανθρωποκτονία από αμέλεια βρέφους, που γεννήθηκε εγκεφαλικά νεκρό (αποφ. 1033/16 ΑΠ)

Γέννηση εγκεφαλικά νεκρού βρέφους λόγω ασφυξίας. Ποινική ευθύνη ιατρού-γυναικολόγου. Η έναρξη της ανθρώπινης ζωής κατά το ποινικό δίκαιο τοποθετείται σε διαφορετικό χρονικό σημείο σε σχέση με την έναρξη ύπαρξης προσώπου κατά το αστικό δίκαιο. Κατά...
Read More