Νέα

Νομολογία

Ποινική ευθύνη διευθυντή κλινικής (αποφ. 35/2016 ΑΠ)

Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Ιατρική αμέλεια. Θάνατος ασθενούς, κατόπιν επεμβάσεως αφαίρεσης της χοληδόχου κύστεως με τη μέθοδο της λαπαροσκοπήσεως, συνεπεία μετεγχειριτικής περιτονίτιδας. Εξ αμελείας έγκλημα ως απότοκο συνδρομής αμέλειας πολλών προσώπων. Ποινική ευθύνη: α) του ιατρού –...
Read More

Ευθύνη αναισθησιολόγου κατά τον τοκετό. Ένοχος για σωματική βλάβη από αμέλεια (αποφ. 1114/16 ΑΠ)

Τοκετός. Διενεργήθηκε επισκληρίδιος αναισθησία. Έγχυση της τρίτης αναμνηστικής δόσης αναλγησίας, η οποία πέρασε στον υποσκληρίδιο χώρο. Καρδιακή προσβολή της μητέρας δεκαοκτώ ώρες μετά τον τοκετό, εγκεφαλοπάθεια, παραπληγία, σπαστικότητα άνω και κάτω άκρων, αναπηρία πάνω από...
Read More

Ένοχος ιατρός-γυναικολόγος για ανθρωποκτονία από αμέλεια (αποφ. 1057/16 ΑΠ)

Εγχείρηση υστερεκτομής. Ιατρός-γυναικολόγος δεν επέδειξε την προσοχή που όφειλε και που μπορούσε κατά τις περιστάσεις, δεδομένου ότι ήταν ιδιαιτέρως έμπειρος ιατρός και ότι επρόκειτο για εγχείρηση ρουτίνας. Ενδοκοιλιακή αιμοραγία. Θάνατος ασθενούς. Ένοχος για ανθρωποκτονία από...
Read More

Αμελής μετεγχειρητική συμπεριφορά ιατρού – Σωματική βλάβη διά παραλείψεως τελούμενη (αποφ.1050/16 ΑΠ)

Επέμβαση διόρθωσης μυωπίας με χρήση laser. Ελλιπής προεγχειρητικός έλεγχος. Εμφάνιση μετεγχειρητικών επιπλοκών. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση θεράποντος ιατρού να παρακολουθεί την υγεία του ασθενούς μετά την εγχείρηση και να ενεργεί προς ενημέρωση του ασθενούς και προς...
Read More

Ιατρική αμέλεια – Ανθρωποκτονία εξ αμελείας – Αθώωση ιατρού (αποφ. του γραφείου μας)

Απόφαση του γραφείου μας για ποινική ευθύνη ιατρών. Ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Ιατρική αμέλεια. Θάνατος της ασθενούς. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκρινε ένοχους αμφότερους τους εφημερεύοντες ιατρούς, διότι επέδειξαν αμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και...
Read More

Ιατρική αμέλεια – Αποζημίωση ασθενούς λόγω ελλιπούς ενημέρωσης (αποφ. του γραφείου μας)

Απόφαση του γραφείου μας για σωματική βλάβη-ιατρική αμέλεια-αποζημίωση.  Ιατρική αμέλεια. Σωματική βλάβη. Διενεργήθηκε επέμβαση ψευδοφακίας (καταρράκτης) και προκλήθηκε ποσοστό τύφλωσης στον ένα οφθαλμό. Αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης και λόγω αναπηρίας από Νοσοκομείο. Δέχεται την αγωγή...
Read More