Νέα

Νομολογία

Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

Αναρτήθηκε την 20η Φεβρουαρίου 2018 στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τέθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Το σχέδιο παρέμεινε σε διαβούλευση μέχρι την 5η Μαρτίου 2018 και τώρα αναμένεται η ψήφισή του.

Το κείμενο του σχεδίου νόμου είναι διαθέσιμο εδώ