Βασιλική Τοπάλη

Vicky

Βασιλική Τοπάλη

Contacts

2310 261300-1

ΣΠΟΥΔΕΣ

Η Βασιλική Τοπάλη αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και  Τμήμα Νομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στον τομέα «Δίκαιο και πληροφορική» (Master of Science in «Law and Informatics) και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο τμήμα Νομικής-Ιατρικής και στον τομέα «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση».

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Είναι δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Έχει λάβει πιστοποίηση Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) από την TUV AUSTRIA HELLAS και είναι μέλος της εταιρείας GDPRteam (Athens-Thessaloniki), η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών για την προστασία προσωπικών δεδομένων και εναρμόνισης με τον νέο Κανονισμό της Ε.Ε., με έμφαση στα προσωπικά δεδομένα υγείας. Είναι επίσης μέλος του Ινστιτούτου Επαγγελματιών Ιδιωτικότητας Βόρειας Ελλάδας.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Έχει δημοσιεύσει μελέτες και σχολιασμούς δικαστικών αποφάσεων, με επίκεντρο το Ιατρικό (ποινικό-αστικό-εταιρικό) Δίκαιο, στο νομικό τύπο και έχει παρακολουθήσει πλειάδα σεμιναρίων σχετικά με το ανωτέρω αντικείμενο και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

ΓΛΩΣΣΕΣ

Γνωρίζει άριστα την αγγλική, γερμανική και ιταλική γλώσσα και καλά την ισπανική και ρώσικη.